Trang tuyển sinh
 
Các mốc tuyển sinh sau đại học năm 2018 của Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHNĐợt 1 thi tuyển vào các ngày 21 và 22/4/2018, tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 23/4 đến 06/5/2018.

2.Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 21/01/2018 đến 17h00 ngày 06/4/2018.

Thí sinh truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

 

Trích Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2018 của ĐHQGHN