Trang tuyển sinh
 
Lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế thông báo lịch đánh giá hồ sơ chuyên môn của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 như sau:


1. Thời gian:

- Sáng 8h00 ngày 27/04/2017 (thứ 5): Chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

- Chiều 15h00 ngày 26/04/2017 (thứ 4): Chuyên ngành Kinh tế quốc tế.

- Chiều 15h00 ngày 27/04/2017 (thứ 5): Chuyên ngành Kinh tế chính trị.

- Chiều 8h00 ngày 26/04/2017 (thứ 4): Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

2. Địa điểm:

Phòng 601 nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN,144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN