Trang tuyển sinh
 
Lớp bổ sung kiến thức và Tuyển sinh CTĐT Thạc sĩ Kinh tế biển năm 2017 (dự kiến)

Ban Chỉ đạo chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế biển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về kế hoạch dự kiến tổ chức lớp bổ sung kiến thức và tuyển sinh CTĐT Thạc sĩ Kinh tế biển năm 2017 như sau:


1. Thi tuyển đầu vào

1.1 Các môn thi tuyển

- Môn cơ bản: Đánh giá năng lực

- Môn cơ sở:  Kinh tế học

- Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh

(Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh B1 hoặc tương đương được miễn thi Tiếng Anh, chi tiết xem tại mục 4)

1.2 Thời gian thi

 •  Đợt 1: Dự kiến thi tuyển vào tháng 4/2017
 • Đợt 2: Dự kiến thi tuyển vào tháng 9/2017


2. Điều kiện dự tuyển


2.1.Điều kiện văn bằng

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 02 học phần (06 tín chỉ).

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Hải dương học được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 03 học phần (9 tín chỉ).

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 06 học phần (18 tín chỉ).

- Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung kiến thức với chương trình gồm 08 học phần (24 tín chỉ).


2.2. Điều kiện thâm niên công tác

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế phát triển, Hải dương học được dự thi ngay;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành Kinh tế học, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị - Quản lý được dự thi sau khi có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và quản lý trong lĩnh vực biển, hải dương, vận tải biển, tài nguyên biển hoặc môi trường biển;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Khoa học trái đất, Khoa học môi trường, Thủy sản, Kỹ thuật mỏ, Khai thác Vận tải được dự thi sau khi có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và quản lý trong lĩnh vực biển, hải dương, vận tải biển, tài nguyên biển hoặc môi trường biển.

 

3. Bổ sung kiến thức và hệ thống hóa kiến thức

3.1. Bổ sung kiến thức

- Thí sinh phải hoàn thành chương trình Bổ sung kiến thức trước khi dự thi (theo hướng dẫn tại mục 2.1)

- Thời gian đăng ký học BSKT:

 • Đợt 1: Từ 15/10/2016  - 15/11/2016
 • Đợt 2: Từ 1/12/2016 - 30/12/2016

- Hồ sơ đăng ký học BSKT:  Bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học (bản phô tô công chứng), Đơn xin học BSKT (tải tại đây)

* Lưu ý: Đối với văn bằng đại học do các Trường Đại học nước ngoài cấp, hồ sơ phải có giấy công nhận tại Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng  - Bộ Giáo dục & Đào tạo cấp

- Thời gian học và thi các môn BSKT:

 • Đợt 1: Dự kiến 16/11/2016  - 16/12/2016
 • Đợt 2: Dự kiến 02/01/2017  - 30/1/2017

- Địa điểm đăng ký: Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 043 7547 506 (máy lẻ 309+310)

3.2. Hệ thống hóa kiến thức (đối với các môn thi tuyển đầu vào)

 • Đợt 1: Dự kiến tháng 3/2017
 • Đợt 2: Dự kiến tháng 8/2017

(Chi tiết xem trên website của Trường Đại học Kinh tế: http://ueb.edu.vn)

 

4. Điều kiện miễn thi tiếng Anh

Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn môn thi tiếng Anh:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài (học bằng tiếng Anh), được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN, bậc 4 đối với chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng, bậc 5 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn quốc tế. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận.

- Lưu ý: Các chứng chỉ ngoại ngữ do các tổ chức nước ngoài cấp của thí sinh sẽ được gửi Trường Đại học Ngoại ngữ thẩm định tính xác thực của chứng chỉ trước khi công nhận tương đương. Các chứng chỉ do cơ sở đào tạo trong nước cấp Trường Đại học Kinh tế sẽ gửi cho các cơ sở cấp chứng chỉ để thẩm định tính xác thực của chứng chỉ. Thí sinh phải chịu trách nhiệm theo các quy định tuyển sinh Sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội về tính xác thực của chứng chỉ đã nộp.

 

5. Hồ sơ tuyển sinh

- Thời gian phát hành:

 • Đợt 1: dự kiến tháng 2/2017
 • Đợt 2: dự kiến tháng 7/2017

- Thời hạn nộp hồ sơ:

 • Đợt 1: dự kiến tháng 3/2017
 • Đợt 2: dự kiến tháng 8/2017

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Phòng 305, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04.3754.7506 (máy lẻ 309, 310).

 

6. Địa điểm liên hệ:

Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.3754.7506 (máy lẻ 309, 310)

Website: www.ueb.edu.vn


Khoa Kinh tế phát triển, Trường ĐHKT