Trang tuyển sinh
 
THÔNG BÁO: Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT tại ĐHQGHN năm 2021

Theo thông báo số 1845/TB-ĐHKT của trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ Thông báo số 1258/TB-ĐHKT ngày 20/4/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển sinh đại học năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 1458/TB-ĐHKT ngày 12/5/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển đại học năm 2021;

Căn cứ Công văn số 252/KT ngày 16/6/2021 của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN về việc đề xuất gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo kết quả bài thi ĐGNL năm 2021;

Trường Đại học Kinh tế thông báo:

1. Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT tại ĐHQGHN năm 2021:

- Thời gian theo Thông báo số 1258/TB-ĐHKT ngày 20/4/2021:

Từ ngày 21/6/2021 đến 30/6/2021.

- Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 17/8/2021.

2. Thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển kết quả thi ĐGNL:

- Thí sinh xem chi tiết về phương thức xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh THPT tại ĐHQGHN và phiếu đăng ký xét tuyển tại Thông báo số 1258/TB-ĐHKT ngày 20/4/2021;

- Thí sinh xem chi tiết về hình thức nhận hồ sơ, lệ phí, tra cứu thông tin đăng ký xét tuyển tại Thông báo số 1458/TB-ĐHKT ngày 12/5/2021.

Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.

 
>>Xem chi tiết thông báo tại đây.  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN