Trang tuyển sinh
 
Điều chỉnh đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế thông báo điều chỉnh nội dung đề án tuyển sinh đại học năm 2021 như sau:


1. Trường Đại học Kinh tế kính gửi Đại học Quốc gia Hà Nội nội dung điều chỉnh đề án tuyển sinh đại học năm 2021 như sau:
1.1. Điều chỉnh mức lệ phí xét tuyển (tại mục 9.1 của đề án tuyển sinh):
- Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 25.000đ/nguyện vọng (mức lệ phí cũ: 30.000đ/nguyện vọng).
- Phương thức xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL: 30.000đ/hồ sơ (mức lệ phí cũ: 30.000đ/nguyện vọng).
- Phương thức xét xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT, ACT; xét tuyển chứng chỉ A-level: 30.000đ/hồ sơ (mức lệ phí cũ: 30.000đ/nguyện vọng).
- Phương thức xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN: 30.000đ/hồ sơ (mức lệ phí cũ: 30.000đ/nguyện vọng).
1.2. Điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (mục 5.1.6 của đề án tuyển sinh):
- Điểm xét tuyển cũ: điểm IELTS đã quy đổi thang điểm 10 (nhân hệ số 2) + tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Điểm xét tuyển mới: điểm IELTS đã quy đổi thang điểm 10 (nhân hệ số 2) + tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 + điểm ưu tiên (đối tượng và khu vực).
2. Trường Đại học Kinh tế kính gửi ĐHQGHN đề án tuyển sinh đại học năm 2021 sau điều chỉnh (bản đầy đủ) gồm:
1. Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 (có đề án kèm theo).
2. Danh sách các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN được phân bổ chỉ tiêu xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế năm 2020 (có Phụ lục 1 kèm theo).
3. Danh sách giảng viên cơ hữu (có Phụ lục 2 kèm theo).
4. Danh sách giảng viên thỉnh giảng (có Phụ lục 3 kèm theo).
 
Trường Đại học Kinh tế trân trọng kính gửi./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN