Trang tuyển sinh
 
Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB – VNU) chính thức công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2020.