Trang tuyển sinh
 
Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN năm 2018

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển hệ chính quy vào trường năm 2018 như sau:


 

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1

7310101

Kinh tế

22.35

6.6000 95

2

7310105

Kinh tế phát triển

21.70

6.8000 97

3

7310106

Kinh tế quốc tế **

27.05

7.4000 99

4

7340101

Quản trị kinh doanh **

26.55

6.6000 98

5

7340101QT

Quản trị kinh doanh (liên kết quốc tế do Đại học Troy - Hoa Kỳ cấp bằng)

22.85


6

7340201

Tài chính - Ngân hàng **

25.58

6.4000 99

7

7340301

Kế toán **

25.45

6.6000 96

Ghi chú:

1. Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):

- Điểm xét tuyển = tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (điểm môn Tiếng Anh của các chương trình đào tạo chất lượng cao nhân hệ số 2) + điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh.

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

2. Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển lần lượt theo 2 tiêu chí phụ:

2.1. Chương trình đào tạo chuẩn:

- Tiêu chí phụ 1: Theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Toán.

- Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường.

2.2. Chương trình đào tạo chất lượng cao (các ngành có dấu **):

- Tiêu chí phụ 1: Theo điểm từ cao xuống thấp của môn thi Tiếng Anh.

- Tiêu chí phụ 2: Theo thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường

____________
 
THÔNG TIN LIÊN QUAN:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN