Trang tuyển sinh
 
Cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và bậc ĐH tại ĐHQGHN

Quyết định 769/QĐ-ĐHQGHN ngày 8/3/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về ban hành cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc THPT chuyên và ĐH tại ĐHQGHN.


>>> Xem hoặc tải Quy định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN