Trang tuyển sinh
 
Seminar Hoàn thiện nội dung giảng dạy môn kinh tế học vĩ mô trong các chương trình đào tạo ở Trường Đại học Kinh tế

TS. Vũ Đức Thanh chủ trì hội thảo
Ngày 6/12/2013, Khoa Kinh tế Phát triển (KTPT), Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức seminar “Hoàn thiện nội dung giảng dạy môn kinh tế học vĩ mô trong các chương trình đào tạo ở Trường Đại học Kinh tế”.


Seminar được tổ chức nhằm rà soát và thiết kế lại các nội dung giảng dạy môn kinh tế vĩ mô trong các chương trình đào tạo cũng như tìm kiếm những ý kiến đóng góp, nhận định và quan điểm khoa học đối với vấn đề này.

Tham dự seminar có các nhà nghiên cứu về kinh tế học, giảng viên đến từ các trường đại học, các học viện cùng các giảng viên của Trường ĐHKT.

Trình bày tại seminar, PGS.TS. Phí Mạnh Hồng - Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học (Khoa KTPT) có bài tham luận về các vấn đề chung của Kinh tế học và việc giảng dạy Kinh tế học vĩ mô trong các chương trình đào tạo ở Trường đại học Kinh tế hiện nay. Tham luận chỉ ra rằng, việc rà soát lại nội dung giảng dạy môn kinh tế học vĩ mô trong các chương trình đào tạo là cần thiết để giúp giảng viên, sinh viên có được nội dung thống nhất và tiếp cận môn Kinh tế học một cách dễ dàng hơn.

Các ý kiến đóng góp trong seminar cũng khẳng định, việc thiết kế lại nội dung môn Kinh tế học vĩ mô cần rất nhiều thời gian vì thực tế các đề cương của Kinh tế học vĩ mô hiện nay ở Trường Đại học Kinh tế còn chưa hoàn toàn thống nhất giữa các đối tượng và chương trình khác nhau. Việc tồn tại 3 học phần (3 cấp độ) trong một đề cương của một chương trình khiến cho việc thiết kế gặp khó khăn. Cách tiếp cận giảng dạy vẫn chưa thống nhất, có đề cương áp dụng theo giáo trình truyền thống của các tác giả P.Samuelson và D.Begg; song một số đề cương lại áp dụng theo giáo trình của Mankiw.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại seminar

TS. Vũ Đức Thanh đề xuất hướng đổi mới và hoàn thiện đề cương. TS cho rằng một là phải lựa chọn tiếp cận hợp lý theo hướng dài hạn, bổ sung các vấn đề kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Hai là liên kết hữu cơ các đề cương Kinh tế Vĩ mô 1, Kinh tế Vĩ mô 2 và Kinh tế Vĩ mô nâng cao thông qua việc phân bổ các kiến thức cơ bản cho mỗi đề cương trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất, không trùng lặp và mở. Ba là sau khi hoàn thiện đề cương cho đào tạo cử nhân hệ chính quy, bộ môn Kinh tế học sẽ xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi và tiếp tục hoàn thiện các đề cương cho các  hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao, đào tạo cử nhân bằng kép, cao học…

Thảo luận về những vấn đề này, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao việc thiết kế lại nội dung môn học Kinh tế học vĩ mô. Đặc biệt qua seminar, Ban chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học đã tiếp nhận được những đóng góp quan trọng về phương pháp luận và kinh nghiệm thực tế; đồng thời các đóng góp này là cơ sở để Ban chủ nhiệm bộ môn định hướng được một cách rõ nét và cụ thể cho các seminar tiếp theo.

Phát biểu tổng kết seminar, TS. Vũ Đức Thanh - Phó Chủ nhiệm Khoa KTPT khẳng định sự cần thiết của việc thiết kế lại nội dung môn Kinh tế học vĩ mô,  cảm ơn những đóng góp thiết thực của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các giảng viên và hy vọng rằng trong tương lai Khoa KTPT sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của các nhà nghiên cứu chuyên môn để có thể tổ chức thành công các buổi hội thảo về vấn đề này.


Tin: Vân Anh (Khoa KTPT) - Ảnh: Thanh Thúy