Trang tuyển sinh
 
Hội thảo “Các phương pháp hiện đại đánh gia hiệu quả và năng suất”

Ngày 1/3/2010, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức hội thảo cấp Khoa với đề tài “Các phương pháp đánh giá hiệu quả” do TS. Phạm Thùy Linh trình bày. PGS.TS. Trần Anh Tài - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng các chuyên gia nghiên cứu và cán bộ, giảng viên Khoa QTKD, Phòng NCKH&HTPT tham dự.


Nội dung của phần thuyết trình tập trung vào hai phần chính: Tổng quan về các phương pháp đánh giá hiệu quả & năng suất (SFA) và ứng dụng phương pháp hiện đại đánh giá hiệu quả (DEA) trong các nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam: Hiện nay có thể sử dụng một số phương pháp khác nhau để đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp, tổ chức. Phương pháp phổ biến và được áp dụng thường xuyên nhất là phương pháp phân tích tỷ suất. Một phương pháp khác là hồi quy kinh tế lượng dựa trên cơ sở biên trung bình. Tuy nhiên, từ khi Farrell (1957) đưa ra phương pháp đánh giá hiệu quả dựa trên đường biên sản xuất thì gần đây người ta đã phát triển và áp dụng các phương pháp phân tích biên tham số hoặc phi tham số. Các phương pháp này, điển hình là phân tích biên ngẫu nhiên và phân tích bao dữ liệu, thiết lập nên một đường giới hạn biên dựa trên cơ sở dữ liệu của những doanh nghiệp, tổ chức đang “hoạt động tốt nhất”. Điểm khác nhau cơ bản của các phương pháp này là những giả định khác nhau về dạng thức của hàm sản xuất và dạng thức phân phối các sai số ngẫu nhiên và tính phi hiệu quả khả thi.
Đây là một trong những buổi sinh hoạt học thuật thường kỳ của Khoa QTKD, tạo điều kiện cho các giảng viên có điều kiện chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy.
Năm 2010 là năm Khoa QTKD - Trường ĐHKT đẩy mạnh phát triển nghiên cứu khoa học về chiều sâu, tạo ra những nền tảng căn bản để hình thành hướng nghiên cứu chuyên biệt của Khoa.

Tin: Trần Kim Loan - Ảnh: Thùy Dung