Trang tuyển sinh
 
Trường ĐHKT tổ chức tập huấn công tác kế hoạch

PGS.TS Nguyễn Văn Định - Phó trưởng Ban KHTC ĐHQGHN đã giới thiệu về phương pháp lập kế hoạch từ mục tiêu
Ngày 10/11/2011 Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức buổi tập huấn kế hoạch nhiệm vụ cho các đơn vị trong trường.


Buổi tập huấn được tổ chức nhằm tạo sự chủ động cho các đơn vị thuộc Trường ĐHKT - ĐHQGHN trong quá trình lập, thực hiện, theo dõi, đánh giá kế hoạch nhiệm vụ hàng năm và tạo thuận lợi trong quá trình thông tin, phục vụ cho việc tổng hợp, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ từ đơn vị.

Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Nguyễn Văn Định - Phó trưởng Ban Kế hoạch Tài chính ĐHQGHN, PGS.TS Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo phòng/ban/bộ phận, các khoa, các trung tâm cùng đông đảo các chuyên viên phụ trách công tác kế hoạch của đơn vị.

Tại buổi tập huấn, PGS.TS Nguyễn Văn Định đã giới thiệu về Phương pháp lập kế hoạch từ mục tiêu (khung Logic), các bước lập kế hoạch và cách tiếp cận mục tiêu trong lập kế hoạch cho các lãnh đạo, cán bộ của nhà trường. ThS. Phạm Minh Tuấn - Trưởng phòng KHTC đã làm rõ về công tác kế hoạch đối với phát triển Trường ĐHKT đồng thời giới thiệu hệ thống chỉ tiêu, chỉ số và gắn kết nguồn lực tài chính với kế hoạch.

Tiếp đó, ThS. Nguyễn Thị Minh Phương - Phó trưởng Phòng KHTC đã hướng dẫn các cán bộ về áp dụng các biểu mẫu theo quy trình công việc vào công tác kế hoạch; đồng thời làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác phối hợp, báo cáo công việc của đơn vị.

Cán bộ tham gia buổi tập huấn đã thảo luận trực tiếp với nhóm kế hoạch để làm rõ các vấn đề chưa nắm được. Một số ý kiến đề xuất: Trường cần có chế tài trong việc triển khai công tác kế hoạch, đặc biệt là khâu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch; cần gộp 2 báo cáo (báo cáo giao ban hàng tháng và báo cáo kế hoạch nhiệm vụ) làm 1… Nhiều thắc mắc của cán bộ về quy trình, cách thức thực hiện, triển khai công tác kế hoạch đã được giải đáp tại buổi tập huấn.


PGS.TS Trần Anh Tài phát biểu tại buổi tập huấn.

Phát biểu tổng kết buổi tập huấn, PGS.TS Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của công tác kế hoạch và chỉ đạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế hoạch, cần hiểu và nắm rõ các biểu mẫu, quy trình Trường đã ban hành để áp dụng một cách hiệu quả vào công việc được giao.


Phạm Diệp