Trang tuyển sinh
 
Tỷ lệ chọn vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2007

Theo Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học ĐHQGHN, số hồ sơ đăng ký dự thi vào ĐHQGHN năm nay là 33.342, trong đó Trường ĐH Kinh tế có 5.616 hồ sơ.


Tỷ lệ chọn đối với từng ngành như sau:

TT

Ngành/Đơn vị

Chỉ tiêu chính quy 2007

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi

Tỉ lệ chọn

Khối A

Khối B

Khối C

Khối D

Tổng

D1

D2

D3

D4

Khối D

 

Trường Đại học Kinh tế

330

3.147

 

 

1.647

256

520

46

2.469

5.616

 

1

Kinh tế chính trị

60

135

 

 

56

5

16

1

78

213

1/3,55

2

Kinh tế đối ngoại

90

268

 

 

164

46

53

10

273

541

1/6,01

3

Quản trị kinh doanh

80

822

 

 

513

72

192

11

788

1.610

1/20,13

4

Tài chính - Ngân hàng

100

1.922

 

 

914

133

259

24

1.330

3.252

1/32,52


Thanh Hương