Trang tuyển sinh
 
Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế - ĐHKT có Phó Giám đốc mới

Ngày 29/4/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 716 /QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Hoàng Thị Bảo Thoa, Chuyên viên Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TCNS