Trang tuyển sinh
 
Tin tổ chức

Trong tháng 9/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký hai quyết định về tổ chức nhân sự. Cụ thể như sau:


  • Ngày 29/9/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế ký quyết định số 1856/QĐ-ĐHKT cử PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, làm Phó Hiệu trưởng thường trực đến khi có quyết định mới. Theo đó, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn tiếp tục chỉ đạo các mảng việc đã được phân công; đồng thời, thay mặt Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo triển khai các kết luận của Hiệu trưởng và các hoạt động chung của Nhà trường.
  • Ngày 24/9/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đã ký Quyết định số 1828/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Nguyễn Đức Hà, Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, giữ chức Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế.
Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

UEB_net