Trang tuyển sinh
 
Nghiệm thu đề tài “Gia nhập WTO và điều chỉnh chính sách trong ngành nông nghiệp Việt Nam”

Ngày 1/9/2010, tại Phòng 407 E4, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường ĐHKT đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, mã số KT.09.03 “Gia nhập WTO và điều chỉnh chính sách trong ngành nông nghiệp Việt Nam” do TS. Nguyễn Tiến Dũng làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu do TS. Vũ Anh Dũng, Chủ nhiệm Khoa KTQT làm Chủ tịch.
Đề tài tập trung vào các nhiệm vụ nghiên cứu: Phân tích khái quát các quy định của WTO và các cam kết của Việt Nam liên quan đến chính sách thuế quan và trợ cấp trong ngành nông nghiệp, phân tích hiện trạng và điều chỉnh chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong quá trình gia nhập WTO; Đưa ra phương hướng và một số giải pháp hoàn thiện chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong thời gian tới.
Các thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài đã nhận xét, thảo luận về kết cấu, nội dung, cách thức thể hiện của đề tài. Hầu hết các ý kiến nhận xét chủ trì đề tài đã cập nhật và làm rõ được những điều chỉnh chính sách trong ngành nông nghiệp của Việt Nam sau khi gia nhập WTO. TS. Vũ Anh Dũng - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu, đã nhất trí với nhận xét của các thành viên trong Hội đồng và nhận định: “Đề tài nghiên cứu có cách tiếp cận phù hợp, có ý nghĩa về mặt lý luận và thiết thực đối với Việt Nam. Kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu nghiên cứu”. 
Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại: Tốt.

Bảo Ngọc