Trang tuyển sinh
 
Thành lập Bộ môn Quản trị Công nghệ trực thuộc Khoa Quản trị kinh doanh

Ngày 3/8/2010, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1425 /QĐ-TCNS thành lập Bộ môn Quản trị Công nghệ thuộc Khoa Quản trị kinh doanh.


Đây là bộ môn thứ năm trực thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Bộ môn Quản trị Công nghệ thuộc Khoa Quản trị kinh doanh có nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và môn học được Khoa và Trường giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Tiếp đó, ngày 6/8/2010, Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã ký quyết định số 1452 /QĐ-TCNSbổ nhiệm TS. Hoàng Đình Phi, Chủ tịch Tập đoàn SANNAM giữ chức Chủ nhiệm bộ môn Quản trị công nghệ  trực thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế.


Việt An