Trang tuyển sinh
 
Khoa Kinh tế Quốc tế tổ chức nghiệm thu đề tài mã số KT.09.02

Ngày 29.7.2010, tại Phòng 406 E4, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường mang mã số KT.09.02 “Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính toàn cầu” do ThS. Trần Việt Dung làm chủ nhiệm.


Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Hà Văn Hội, Phó Chủ nhiệm Khoa KTQT làm Chủ tịch.
Đề tài đã triển khai nghiên cứu trường hợp điển hình của Mỹ với 3 nội dung:

- Diễn biến của khủng hoảng tài chính Mỹ;
- Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính Mỹ;
- Một số kết luận và hàm ý cho Việt Nam.

Với mục đích sử dụng kết quả nghiên cứu làm tài liệu phục vụ cho các môn học Tài chính quốc tế, Quản trị tài chính quốc tế cho sinh viên ngành Kinh tế Đối ngoại, đề tài đã sử dụng các lý thuyết về bong bóng, hoạt động cho vay dưới chuẩn, chứng khoán hóa, mô hình Mundell - Flemming để lý giải về nguyên nhân của khủng hoảng tài chính Mỹ. Đề tài cũng đã sử dụng các số liệu, thông tin liên quan đến thị trường nhà đất, thị trường tài chính của Mỹ để phân tích nguyên nhân khủng hoảng và lý giải cho sự lây lan của khủng hoảng tài chính ra khắp thế giới.

Các thành viên Hội đồng đều đánh giá đây là một đề tài có hàm lượng khoa học tương đối cao, giải quyết tốt vấn đề đặt ra, trình bày logic, mạch lạc. Có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên, sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập. 

Hội đồng đã nhất trínghiệm thu đề tài với loại Tốt.

Bảo Ngọc - Khoa KTQT