Trang tuyển sinh
 
Tin tổ chức

Ngày 16/7/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định bổ nhiệm hai Phó giám đốc Trung tâm trực thuộc Trường. Cụ thể như sau:


  • Quyết định số 1328/QĐ-TCNS, bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng, cán bộ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế.
  • Quyết định số 1327/QĐ-TCNS, bổ nhiệm ThS. Sái Công Hồng, cán bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế.
Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

PV