Trang tuyển sinh
 
Buổi thỉnh giảng của giáo sư Christopher Bond – Đại học Roehampton (Anh Quốc) về Quản trị quốc tế

Ngày 16/04/2008, Khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức buổi thỉnh giảng cho GS. Christopher Bond – Đại học Roehampton (Anh Quốc) về đề tài: “Thách thức và sự chấp nhận trong quá trình toàn cầu hóa” tại phòng 406, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Buổi thỉnh giảng của giáo sư Christopher Bond – Đại học Roehampton (Anh Quốc) về Quản trị quốc tế
Ngày 16/04/2008, Khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức buổi thỉnh giảng cho GS. Christopher Bond – Đại học Roehampton (Anh Quốc) về đề tài: “Thách thức và sự chấp nhận trong quá trình toàn cầu hóa” tại phòng 406, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Đến dự buổi thỉnh giảng của GS. Christopher Bond có đại diện Ban Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh – TS. Hoàng Văn Hải, các giảng viên, đông đảo học viên cao học, sinh viên của Khoa Quản trị Kinh doanh và nhóm sinh viên câu lạc bộ Kinh tế trẻ Trường Đại học Kinh tế. Phiên dịch chính cho buổi thỉnh giảng là ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hà.
Tại buổi thỉnh giảng, Giáo sư Christopher Bond đã trình bày và đưa ra những gợi mở về các mô hình toàn cầu hoá, sự khác biệt văn hóa, văn hóa chuyên biệt, văn hóa đa năng và những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế…
Tiếp đó, trong phần thảo luận, các sinh viên đã sôi nổi đặt câu hỏi và được Giáo sư giải đáp nhiệt tình.
Download bài giảng của GS. Chirstopher Bond tại đây

                      

                           Sinh viên sôi nổi đặt câu hỏi và thảo luận tại buổi học.
                       

  GS. Chirstopher Bond (bên phải) lắng nghe và giải đáp các câu hỏi của sinhviên.               


Tin: Kim Loan (Khoa QTKD) - Ảnh: Thúy Diệp