Trang tuyển sinh
 
Tăng điểm khoa học lên tối đa 0,75, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh khẳng định bước tiến mới

Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh sẽ xuất bản 3 số tiếng Việt, 2 số tiếng Anh một năm từ năm 2020
Vừa qua, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh đã được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phê duyệt tính điểm khoa học tối đa 0,75. Điều này thể hiện một bước tiến mới cũng như khẳng định uy tín của Tạp chí trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.


Diễn đàn uy tín của các nhà kinh tế học

Với vai trò là diễn đàn trao đổi học thuật chuyên sâu, nơi công bố các kết quả nghiên cứu có tầm ảnh hưởng của những chuyên gia uy tín, thúc đẩy đam mê nghiên cứu cống hiến của những nhà nghiên cứu trẻ trong và ngoài trường, đến nay Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh đã trở thành “công cụ” thúc đẩy mạnh mẽ sự sáng tạo trong nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn của Trường Đại học Kinh tế nói riêng và Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường với những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Tạp chí đã thu hút được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ giảng viên cũng như các học viên, nghiên cứu sinh tham gia diễn đàn trao đổi học thuật. Với những chủ đề mang tính thời sự như cục diện kinh tế thế giới, cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập kinh tế quốc tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cầu nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp…, mỗi năm Tạp chí xuất bản 5 số bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh, mang lại những đóng góp quan trọng trong công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh, làm nền tảng để hoạt động quản lý và hoạch định chính sách ngày càng nâng tầm tính khoa học và tầm nhìn một cách sâu rộng hơn.

Tiếp tục đổi mới và sáng tạo

Trong bối cảnh hệ thống báo chí trên cả nước thực hiện chủ trương cải tổ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh đứng trước nhiều thách thức, nhưng đồng thời đó cũng là yêu cầu đòi hỏi Tạp chí phải vươn lên, sẵn sàng đối mặt với thách thức. Đặc biệt, với sự ghi nhận của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, Tạp chí cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình để trở thành tạp chí mạnh về kinh tế và kinh doanh. Điều quan trọng nhất là Tạp chí cần duy trì và nâng cao chất lượng của bài viết, coi chất lượng gắn với thương hiệu của Tạp chí và của Nhà trường.

Đề đạt được điều đó, Tạp chí đã xây dựng chiến lược hoạt động rõ ràng nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đề ra và ngày càng tiến tới mục tiêu đạt chuẩn mực của ISI và Scopus. Bộ máy tòa soạn hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, liên kết hợp tác với các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước tham gia vào hội đồng biên tập, phản biện và viết bài; xây dựng quy trình thẩm định bài viết chặt chẽ, nghiêm túc; đảm bảo cấu trúc và hình thức theo tiêu chuẩn quốc tế... Ngoài ra, Tạp chí tập trung đẩy mạnh xây dựng quy trình xuất bản trực tuyến, gia nhập hệ thống chỉ số trích dẫn Việt Nam (VCI), chuẩn bị điều kiện và tiền đề để gia nhập hệ thống ACI và hướng tới hội nhập hệ thống tiêu chuẩn ISI/Scopus.

Với tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo cùng với sự quan tâm, đầu tư của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Tạp chí cần tận dụng và phát huy các yếu tố trên để rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng đạt được chỗ đứng trong hệ thống các tạp chí khoa học uy tín được tham khảo, tra cứu trong nước và khu vực để góp phần đưa các kết quả nghiên cứu, phát hiện mới của các nhà khoa học trong nước đến với cộng đồng khoa học quốc tế.

Tạp chí Khoa học: Kinh tế và Kinh doanh thuộc Danh mục các tạp chí được tính điểm (ngành kinh tế) (kèm theo Quyết định số 18/QĐ-HĐ GSNN ngày 30/6/2020)

Tạp chí Khoa học: Kinh tế và Kinh doanh thuộc Danh mục các tạp chí được tính điểm (ngành kinh tế) kèm theo Quyết định số 18/QĐ-HĐ GSNN ngày 30/6/2020

 

Bài viết gửi Ban biên tập Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh xin gửi theo địa chỉ:

Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Phòng 703, Nhà E4, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (024) 37547506 - số lẻ 703, 713

E-mail: tckh_kt@vnu.edu.vn hoặc anntt@vnu.edu.vn


Văn Công