Trang tuyển sinh
 
Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Vừa qua, ngày 22/5/2019, Hiệu trường Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký công văn số 1513/TB-ĐHKT thông báo về việc thay đổi logo của Trường. Nhân dịp này, thầy Hiệu trưởng đã có Thư ngỏ gửi các cơ quan, doanh nghiệp; các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Trường.