Trang tuyển sinh
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo thay đổi logo

Ngày 22/5/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1513 /TB-ĐHKT về việc thay đổi logo của Trường. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo đến các đơn vị trực thuộc Trường, các tổ chức và cá nhân có liên quan biết để cùng phối hợp thực hiện và thuận tiện trong liên hệ công tác.


 
 
 
 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN