Trang tuyển sinh
 
ĐHQGHN kiểm tra công tác quản lý đào tạo không chính quy

Ngày 22/1/2008, Ban Thanh tra và Ban Đào tạo ĐHQGHN đã có buổi làm việc với Trường ĐHKT nhằm kiểm tra công tác quản lý đào tạo, các biện pháp đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo đối với loại hình đào tạo không chính quy của Trường.


Làm việc với Ban Thanh tra và Ban Đào tạo ĐHQGHN, về phía Đại học Kinh tế có TS. Nguyễn Ngọc Thanh và TS. Trần Anh Tài - Phó Hiệu trưởng.
Tại buổi làm việc, Thanh tra ĐHQGHN đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý đào tạo; hoạt động thanh tra, kiểm tra của đơn vị; tổ chức giảng dạy, học tập và quản lý sinh viên và các biện pháp bảo đảm, nâng cao chất lượng đào tạo đối với các loại hình đào tạo không chính quy; tình hình thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo và các quy định khác có liên quan.


Thúy Diệp