Trang tuyển sinh
 
Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện KHNV năm học 2008 - 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã diễn ra tại Cát Bà vào ngày 11/7/2009 dưới sự chủ trì của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Nhà trường. GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tham dự hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm học 2009-2010 do TS. Trần Anh Tài - Phó hiệu trưởng nhà trường trình bày. Trong năm học 2008-2009, mặc dù còn có một số chỉ tiêu còn chưa đạt được nhưng về cơ bản, Trường Đại học Kinh tế đã thực hiện và hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong hầu hết các hoạt động cơ bản như đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất và tài chính, Website - Tạp chí… Những thành tựu đó không những góp phần khiến cho xã hội biết đến trường như một trường đại học mới, năng động, có tầm nhìn và quyết tâm cao trong việc đặt mục tiêu chất lượng và đẳng cấp quốc tế lên hàng đầu mà còn tạo nền tảng vững chắc cho nhà trường trong giai đoạn phát triển sắp tới. Bản báo cáo cũng chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, cần khắc phục trong năm học mới và đưa ra khung mục tiêu cũng như giải pháp cho kế hoạch nhiệm vụ của trường trong năm học 2009-2010, trong đó chú trọng tới nhiệm vụ trọng tâm cũng như công tác phân bổ kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện KHNV nhằm kịp thời điều chỉnh KHNV phù hợp với tình hình thực tế. Tại hội nghị, đã có 12 lượt ý kiến đóng góp cho bản tổng kết thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2009 - 2010. Khác với các hội nghị tổng kết khác, hội nghị này thực sự là một hội nghị “Bình Than” để lãnh đạo các đơn vị trực thuộc "hiến kế", đóng góp ý kiến cho kế hoạch nhiệm vụ của trường nhằm xây dựng Trường ĐHKT ngày càng phát triển, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Kết luận hội nghị, PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ đã nhấn mạnh: “Định hướng chính năm học 2009-2010 là giải quyết dứt điểm các tồn tại của năm cũ và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của nhà trường”. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, đối với hoạt động đào tạo: i) Tập trung vào các chương trình đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế, chất lượng cao, đào tạo liên thông (trong đó chú trọng ngành Tài chính-Ngân hàng - Tiếng Anh); ii) Áp dụng một số yếu tố tích cực của phương pháp tiếp cận CDIO trong xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo, đặc biệt tập trung vào chương trình đào tạo cử nhân CLC ngành Kinh tế Đối ngoại.
Thứ hai, đối với hoạt động nghiên cứu khoa học: i) Tập trung xây dựng 02 nhóm nghiên cứu mạnh về lượng giá các tác động của tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu đến kinh tế - xã hội Việt Nam và báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam; ii) Tập trung đầu tư cho bài báo, các ấn phẩm quốc tế; iii) Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học giảng viên với nghiên cứu khoa học của học viên và nghiên cứu sinh.
Thứ ba, đối với hoạt động hợp tác và phát triển: i) Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác với Đại học Uppsala (Thụy Điển) trong chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Quản lý công; Đặt mục tiêu tìm kiếm được tài trợ cho dự án quốc tế.
Thứ tư, đối với hoạt động Website - Tạp chí: i) Thực hiện việc tích hợp các phần mềm quản lý trên website; ii) Tập trung nguồn lực để xuất bản Chuyên san bằng tiếng Anh với những bài đặt có chất lượng.
Thứ năm, đối với hoạt động Kế hoạch - tài chính: i) Chuyên nghiệp hoá công tác kế hoạch (lập, triển khai, giám sát thực hiện); ii) Phấn đấu tăng nguồn thu ngoài ngân sách của cán bộ giảng viên trong trường so với năm trước; iii) Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính của trường.
Thứ sáu, đối với hoạt động cơ sở vật chất - hành chính: i) Áp dụng triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO; ii) Xây dựng văn hoá cộng đồng và thương hiệu của Trường ĐHKT - ĐHQGHN.
Thứ bảy, đối với công tác tổ chức cán bộ: Tập trung hoàn thành và áp dụng đề án phát triển nguồn nhân lực đang được thực hiện.
Thứ tám, đối với công tác thanh tra: Thực hiện triệt để việc thanh tra, giám sát kỷ cương dạy và học.
Thứ chín, đối với công tác kiểm định: i) Thực hiện tốt báo cáo đánh giá giữa kỳ; ii) Hoàn thành dứt điểm báo cáo kiểm định chương trình chất lượng cao. Các chương trình khác của trường được áp dụng kiểm định ở các mức độ khác nhau.
Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm kể trên, các đơn vị trực thuộc sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động chi tiết của đơn vị.
Phát biểu tại Hội nghị, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã ghi nhận những thành tựu mà Trường ĐHKT đạt được trong năm học vừa qua, gợi mở một số điểm nhấn mà Trường ĐHKT cần chú trọng trong thời gian tới và nhấn mạnh: Đại học Quốc gia Hà Nội luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi đối với Trường ĐHKT trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là các hoạt động đào tạo chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh như nhóm nghiên cứu về lượng giá tác động của tai biến thiên nhiên cũng và biến đổi khí hậu tới nền kinh tế - xã hội; Nghiên cứu và xuất bản Báo cáo thường niên về kinh tế Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS Phùng Xuân Nhạ đã cảm ơn GS.TSKH Vũ Minh Giang và Ban giám đốc ĐHQGHN, lãnh đạo các ban chức năng trong suốt năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trường ĐHKT, đặc biệt trong việc thí điểm thực hiện một số nhiệm vụ và ĐHKT đã có những nét khởi sắc ban đầu; đồng thời PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới trường sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc và các ban chức năng thuộc ĐHQGHN. PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với các thầy trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã đồng sức, đồng lòng cùng toàn thể nhà trường thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2008-2009 và tin tưởng rằng Trường ĐHKT sẽ tiếp tục có được những bước phát triển mới, đột phá trong năm học 2009 - 2010.


Nguyễn Hồng - Lưu Mai