Trang tuyển sinh
 
Hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa”

Sáng ngày 11/10/2009, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006 - 2010 (mã số KX.04/06-10) phối hợp Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa”.


Tham dự hội thảo có GS.TS. Đỗ Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Khoa học Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; về phía Trường Đại học Kinh tế có PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó hiệu trưởng, PGS.TS. Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị cùng các thành viên thực hiện đề tài KX04.07/06-10.
Hội thảo cũng thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học từ các trường đại học, viện nghiên cứu như: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội…
Hội thảo đã tập trung làm rõ ba vấn đề lớn: (1) Quá trình nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN qua hơn 20 năm đổi mới; (2) Tình hình thực hiện mối quan hệ này từ năm 1991 đến nay; (3) Đề xuất các kiến nghị ở tầm Cương lĩnh và Báo cáo chính trị về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ này.
Các báo cáo tham luận và bình luận tại hội thảo đã nhất trí cho rằng, nhận thức lý luận về quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN là cơ sở để nghiên cứu thực tiễn giải quyết quan hệ này ở Việt Nam trong những năn qua và đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết quan hệ này trong những năm tới. Hội thảo đã góp phần làm sáng rõ hơn những vấn đề lý luận về quan hệ giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội.

PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN phát biểu tại hội nghị.
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN phát biểu tại hội nghị.

Phạm Thị Hồng Điệp (Khoa KTCT)


Các tin khác