Trang tuyển sinh
 
Seminar góp ý cho đề án cử nhân Tài chính Ngân hàng - Tiếng Anh theo hướng tiếp cận CDIO

Trường ĐHKT đang tiếp cận dần với các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế.
Ngày 28/8/2009, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã tổ chức seminar: Góp ý đề cương Đề án triển khai chương trình cử nhân Tài chính Ngân hàng - Tiếng Anh theo hướng tiếp cận CDIO do PGS. TS Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế chủ trì.


Ngoài các cán bộ, giảng viên của Khoa và của Trường, buổi seminar còn có sự tham gia của các lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng: TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Khu vực phía Bắc, ThS. Chu Việt Cường - Giám đốc điều hành Partnership Distribution - Công ty Bảo hiểm Prudential và ThS. Chu Nguyên Bình - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
Các đại biểu đã có những đóng góp quan trọng vào việc làm rõ mục tiêu đào tạo cụ thể của chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng - Tiếng Anh qua đó góp phần định hướng cho hoạt động đào tạo chuyên ngành Tài chính Ngân hàng của Nhà trường theo hướng tiếp cận CDIO.
Đề án đào tạo cử nhân Tài chính Ngân hàng - Tiếng Anh theo hướng tiếp cận CDIO sẽ được áp dụng ngay cho khoá Tài chính ngân hàng - Tiếng Anh đầu tiên (QH-2009-E TCNH Tiếng Anh). Đây là một trong những đề án quan trọng trong quy hoạch đào tạo cử nhân chất lượng cao của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia tài chính như ThS. Chu Việt Cường - Giám đốc điều hành Partnership Distribution - Prudential Việt Nam giúp cho đề án không chỉ tiếp cận chuẩn CDIO mà còn phù hợp với nhu cầu của các nhà tuyển dụng.

Những ý kiến đóng góp của các chuyên gia tài chính như ThS. Chu Việt Cường - Giám đốc điều hành Partnership Distribution - Prudential Việt Nam giúp cho đề án không chỉ tiếp cận chuẩn CDIO mà còn phù hợp với nhu cầu của các nhà tuyển dụng.


Tin: Thu Hà (TCNH) Ảnh: Tuấn Hùng