Trang tuyển sinh
 
Thông báo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Về sự việc ôn thi tuyển sinh sau ĐH vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa

Thời gian gần đây, một số phương tiện truyền thông đã phản ánh thông tin về việc ôn thi tuyển sinh sau đại học vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa. Trước các thông tin trên, lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã kịp thời chỉ đạo, rà soát, xác minh những thông tin liên quan đến Nhà trường. Sau quá trình làm việc, Nhà trường xin thông báo như sau:


1. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN không tổ chức và không phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa để tổ chức ôn thi tuyển sinh cao học tại Thanh Hóa;

2. Trong năm 2013, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chỉ tổ chức thi tuyển sinh sau đại học tại Hà Nội. Các kỳ thi của Trường  được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy chế của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Các cán bộ, giảng viên của Trường  tham gia công tác tuyển sinh sau đại học tháng 9/2013  đã khẳng định không liên quan đến sự việc tiêu cực.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế về tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo./.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN