Trang tuyển sinh
 
Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 vào Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Ngày 8/4/2013, Trường Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã có thông báo số 584 /TB-ĐHKT về việc Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013 vào trường. Cụ thể như sau:


1. Ưu tiên xét tuyển

1.1 Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, dự thi tuyển sinh đại học năm 2013 đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi từ điểm sàn đại học trở lên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn nào bị điểm 0, bao gồm:

- Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olimpic khu vực và quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông năm 2013 và đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

1.2 Chỉ tiêu: Không giới hạn số lượng

1.3 Danh mục môn đạt giải được ưu tiên xét tuyển

TT
Môn đạt giải
Tên ngành học
1
Toán học

Tất cả các ngành đào tạo đại học của trường

2
Vật lý

Tất cả các ngành đào tạo đại học của trường

3
Hóa học

Tất cả các ngành đào tạo đại học của trường

4
Tin học

Tất cả các ngành đào tạo đại học của trường

5
Tiếng Anh

Tất cả các ngành đào tạo đại học của trường

1.4 Thủ tục và thời hạn nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển

Hồ sơ ưu tiên xét tuyển nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.

Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản photo (có công chứng) giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông.

2. Xét tuyển

2.1 Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo qui định tại Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 5/2/2013 của Thủ tưởng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo qui định của Nghị Quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;

- Thí sinh là người dân tộc rất ít người theo qui định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

2.2 Điều kiện xét tuyển:

Thí sinh phải đạt học lực các năm học lớp 10, 11 và 12 loại giỏi và xếp loại tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi.

2.3 Chỉ tiêu xét tuyển:

TT
Ngành học
Mã ngành
Chỉ tiêu
Ghi chú
1
Kinh tế
D310101
3
 
2

Kinh tế phát triển

D310104
3
 
 
Tổng chỉ tiêu
 
6
 

Trường hợp thí sinh đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu công bố, Nhà trường sẽ xét theo điểm trung bình lớp 12 của các môn học: Toán học, Vật lý, Hóa Học, Tin học, Ngoại ngữ và lấy từ điểm cao đến hết chỉ tiêu.

2.4 Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Bản photo (có công chứng) học bạ 3 năm học trung học phổ thông;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2013;

- Bản photo (có công chứng) hộ khẩu thường trú;

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

- Hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm.

2.5. Thời gian xét tuyển:

- Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gửi về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 25/6/2013. Các Sở Giáo dục và đào tạo gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển cho Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế trước ngày 5/7/2013.

- Công bố kết quả xét tuyển: Trước ngày 20/8/2013. Xem kết quả xét tuyển tại website Trường Đại học Kinh tế: http://ueb.vnu.edu.vn

Sau khi trúng tuyển, nhập học, thí sinh học bổ sung kiến thức 1 năm và đạt các yêu cầu của Trường ĐH Kinh tế mới được vào học chính thức.


PV