Trang tuyển sinh
 
Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2012

Ảnh: Hiền Anh
Ngày 25/10/2012, Hội đồng tuyển sinh sau ĐH của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã thông báo điểm trúng tuyển sau đại học vào trường đợt 2 năm 2012. Cụ thể như sau:


1. Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ:

TT

Chuyên ngành đào tạo          

Điểm

trúng tuyển

Ghi chú
1
Kinh tế chính trị
55,0
 
2
Kinh tế quốc tế
55,0
 
5
Quản trị kinh doanh
55,0
 

2. Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ:

TT

Chuyên ngành đào tạo          

Điểm
 trúng tuyển
Ghi chú
1
Kinh tế chính trị
11,0
 
2
Kinh tế quốc tế
11,0
 
3
Quản trị kinh doanh
11,0
 
4
Tài chính - Ngân hàng
11,0
 
5
Quản lý kinh tế
11,0
 
6
Quản trị công nghệ và Phát triển DN
100,0

 Thang điểm 200


Ghi chú:

1. Thí sinh trúng tuyển tiến sĩ là những thí sinh có điểm hồ sơ chuyên môn lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển, trong đó điểm đề cương nghiên cứu lớn hơn hoặc bằng 25 điểm.

2. Thí sinh trúng tuyển thạc sĩ là những thí sinh đạt được tất cả các yêu cầu sau:

  • Có tổng điểm thi của môn cơ bản và môn cơ sở lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển
  • Đạt điểm 5 trở lên ở các môn thi cơ bản, môn thi cơ sở và đạt điểm 50 trở lên ở môn thi Tiếng Anh.

3. Đề nghị thí sinh đạt điểm trúng tuyển đến Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN lấy giấy báo trúng tuyểnn từ ngày 25/10/2012 đến 2/11/2012.


K.T