Trang tuyển sinh
 
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện chuyển ngành kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 vào ĐHKT

Ngày 24/8/2012, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN đã ký quyết định số 1935 /QĐ-ĐHKT phê duyệt danh sách trúng tuyển diện chuyển ngành kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012 gồm 74 thí sinh.PV