Trang tuyển sinh
 
Lịch thi tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2012

Một giờ học của sinh viên ĐHKT
Năm 2012, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh ở các khối A, A1, D1. Lịch thi cụ thể như sau:


1. Đợt thi tuyển sinh đại học:

a) Đợt I: Ngày 4/7 và 5/7/2012 thi đại học khối A, A1

b) Đợt II: Ngày 9/7 và 10/7/2012 thi đại học khối D1.

2. Lịch thi tuyển sinh:
- Đợt I, ngày 4/7 và 5/7/2012 thi đại học khối A, A1.
 
Ngày
Buổi
Môn thi
Ngày 3/7/2012
Sáng
Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 4/7/2012
Sáng
Toán
Chiều
Ngày 5/7/2012
Sáng
Hoá (khối A) hoặc Tiếng Anh (khối A1)
 Chiều
Dự trữ


- Đợt II, ngày 9/7 và 10/7/2012 thi đại học khối D1

Ngày
Buổi
Môn thi
Ngày 08/7/2012
 Sáng
Từ 8g00

Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.

Ngày 09/7/2012
 Sáng
Ngữ văn
Chiều
Toán
Ngày 10/7/2012
 Sáng
Ngoại ngữ
 Chiều
Dự trữ
 


Việt Hà