Trang tuyển sinh
 
Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2012 vào Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tuyển sinh sau ĐH năm 2012 vào ĐHQGHN
Ngày 7/6/2012, Hội đồng tuyển sinh Sau ĐH Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2012 vào trường. Cụ thể như sau:

1. Điểm trúng tuyển Tiến sĩ:
STT

Chuyên ngành đào tạo          

Điểm trúng tuyển

1
Kinh tế chính trị
50,0
2
Kinh tế quốc tế
50,0
3
Quản trị kinh doanh
50,0

2. Điểm trúng tuyển Thạc sĩ:

STT

Chuyên ngành đào tạo          

Điểm trúng tuyển
1
Kinh tế chính trị
11,0
2
Kinh tế quốc tế
10,0
3
Quản trị kinh doanh
10,0
4
Tài chính - Ngân hàng
10,0
5
Quản lý kinh tế
10,0

Ghi chú:

1. Thí sinh trúng tuyển tiến sĩ là những thí sinh có điểm hồ sơ chuyên môn lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển, trong đó điểm đề cương nghiên cứu lớn hơn hoặc bằng 25 điểm.

2. Thí sinh trúng tuyển thạc sĩ là những thí sinh đạt được tất cả các yêu cầu sau:

+ Có tổng điểm thi của môn cơ bản và môn cơ sở lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển

+ Đạt điểm 5 trở lên ở các môn thi cơ bản, môn thi cơ sở và đạt điểm 50 trở lên ở môn thi Tiếng Anh.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN