Trang tuyển sinh
 
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2012

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi
Trong 2 ngày 21 và 22/4/2012, ĐHQGHN đã tổ chức đợt 1 kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2012. Có gần 2763 thí sinh tham gia kỳ thi, đạt xấp xỉ 91% tổng số hồ sơ đăng ký dự thi.


ĐHQGHN có 12 đơn vị đào tạo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2012, tại 5 Hội đồng tuyển sinh sau đại học gồm Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Ngoại ngữ, với 7 điểm thi trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng Ban chỉ đạo, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc ĐHQGHN, Phó trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh sau đại học 2012 đã có những ý kiến kịp thời đối với các nhóm công tác của Ban chỉ đạo và các Hội đồng tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN để kì thi đạt hiệu quả cao nhất; các vấn đề nảy sinh đã được giải quyết triệt để, kịp thời, đúng quy chế, đúng thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi của các thí sinh. Một số trường hợp vi phạm quy chế thi đã được các Hội đồng tuyển sinh nghiêm khắc xử lý, đảm bảo công bằng và chất lượng tuyển sinh.

Tại buổi họp chiều 22/4/2012, GS.TSKH Vũ Minh Giang đã có kết luận sơ bộ kết quả đợt 1 kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2012 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc theo Quy chế đào tạo Sau đại học ở ĐHQGHN và các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đánh giá và ghi nhận sự cố gắng của Ban chỉ đạo và các Hội đồng tuyển sinh sau đại học trong công tác tổ chức kỳ thi. Đồng thời phó Giám đốc cũng chỉ đạo, yêu cầu các bộ phận, đơn vị và cá nhân có liên quan rút kinh nghiệm những tồn tại trong đợt thi này để hoàn thiện hơn nữa công tác tổ chức tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN.


VNU Media