Trang tuyển sinh
 
ĐHKT tuyển sinh chương trình ĐT thạc sĩ chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp năm 2012

Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi tuyển sinh sau ĐH năm 2012 của ĐHQGHN
Được sự cho phép của ĐHQGHN theo Công văn số 1271/ĐHQGHN-ĐT ngày 16/04/2012, căn cứ Quyết định số 3397/QĐ-ĐT ngày 16/11/2011 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp, từ kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2012, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN bắt đầu tuyển sinh cho chương trình này.


Chương trình thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp là chương trình mới, lần đầu tiên được thiết kế và giảng dạy tại Việt Nam, có tính liên ngành, có sự hợp tác với các trường đại học quốc tế và do ĐHQGHN cấp bằng theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra. Chương trình thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp tích hợp được các tri thức liên ngành từ quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh tới quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp theo một trục tri thức thống nhất tập trung vào vấn đề phát triển công nghệ và doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho người học có cơ hội được học tập, khám phá tri thức mới, song cũng được khuyến khích khả năng tự học và rèn luyện các kỹ năng tổng hợp lý luận và vận dụng lý luận một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác đa dạng và luôn biến động. Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các nhà quản trị công nghệ, giám đốc điều hành về công nghệ cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

1. Đối tượng tuyển sinh:

1.1. Điều kiện về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, thương mại, luật, được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình 5 môn (15 tín chỉ).

- Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật và khoa học tự nhiên, được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình 5 môn (15 tín chỉ).

1.2. Điều kiện về thâm niên công tác:

Người dự tuyển phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý khoa học và công nghệ, quản trị kinh doanh (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi), đã đảm nhiệm một trong những vị trí công tác sau đây:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang trực tiếp thực hiện công tác quản lý về khoa học và công nghệ ở các cấp từ trung ương tới địa phương.

- Cán bộ, công chức, viên chức đang trực tiếp thực hiện công tác quản lý về kinh tế và kinh doanh ở các cấp từ trung ương tới địa phương.

- Nhân viên quản lý các cấp tại các doanh nghiệp nhà nước, văn phòng đại diện, ngoanh nghiệp có vốn FDI (kể cả nhân viên quản lý người nước ngoài), doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

- Các giảng viên cao đẳng, giảng viên đại học khối kỹ thuật, kinh tế và quản trị kinh doanh muốn nâng cao trình độ để giảng dạy bộ môn quản trị công nghệ, phát triển doanh nghiệp hoặc các bộ môn khoa học liên ngành.

2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển với các môn thi và đánh giá sau đây:

- Bài thi Đánh giá năng lực (Theo dạng thức GRE)
- Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn

- Môn Tiếng Anh: Theo Quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Thời gian thi: ngày 08 và 09 tháng 09 năm 2012

4. Thời gian đăng ký và học bổ sung kiến thức: Dự kiến từ 02/05 đến 20/07/2012

5. Thời gian thu hồ sơ (theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế): từ ngày 23/07/2012 đến 10/08/2012

6. Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi:

- Lệ phí đăng kí hồ sơ dự thi: 50.000 đồng/thí sinh

- Lệ phí dự thi: 300.000 đồng/thí sinh

7. Học phí: Người học nộp với mức 105.000.000 đ/khóa học

8. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:Phòng Đào tạo (Phòng 504, nhà E4), Trường Đại học Kinh tế, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội;

Website: www.ueb.vnu.edu.vn; Điện thoại: 04.37547506 (máy lẻ 504, 524)

>> Danh sách các môn học bổ sung kiến thức dự thi sau ĐH chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp


Trường ĐHKT - ĐHQGHN