Trang tuyển sinh
 
Đã có điểm thi khối A vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2011

Hiện nay đã có điểm của các thí sinh thi khối A tại kỳ thi tuyển sinh vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, dự kiến điểm thi của thí sinh thi khối D sẽ công bố trong vài ngày tới.


15 thí sinh có điểm thi khối A  cao nhất vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2011:

TT
Họ và tên
Ngày sinh
Tr/K
Toán
Hóa
Tổng
1

Lê Thế Đường

5/25/1993
QHEA
9.00
8.50
9.25
27.00
2

Trần Văn Hiếu

2/10/1993
QHEA
8.75
9.50
8.75
27.00
3

Phạm Minh Phương

2/2/1993
QHEA
9.00
8.25
9.50
27.00
4

Thạc Thu Trang

12/11/1993
QHEA
8.75
8.50
9.25
26.50
5

Trịnh Xuân Anh

10/5/1993
QHEA
8.75
8.50
8.50
26.00
6

Nguyễn Hoàng Diệu

8/1/1993
QHEA
8.00
9.00
8.75
26.00
7

Nguyễn Trường Sơn

10/31/1993
QHEA
8.75
9.00
8.00
26.00
8

Nguyễn Hoàng Long

9/12/1993
QHEA
8.50
9.00
8.00
25.50
9

Chu Thị Mai

6/1/1993
QHEA
9.00
8.50
8.00
25.50
10

Lưu Thị Minh

1/15/1993
QHEA
8.25
7.50
9.50
25.50
11

Phan Thị Thanh

6/29/1993
QHEA
8.75
8.75
8.00
25.50
12

Nguyễn Thị Thu Thảo

3/4/1993
QHEA
9.00
7.75
8.75
25.50
13

Ngô Minh Thiện

8/2/1993
QHEA
8.75
8.25
8.25
25.50
14

Đinh Thị Thu Trang

11/28/1993
QHEA
8.50
8.50
8.50
25.50
15

Nguyễn Thị Thu Trang

9/2/1993
QHEA
8.50
8.50
8.25
25.50>> Tra cứu điểm tuyển sinh
tại đây.


Việt An