Trang tuyển sinh
 
Trường ĐHKT thông báo chuyển tiếp sinh đợt 2 năm 2011

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo về việc chuyển tiếp sinh đợt 2 năm 2011 như sau:


1. Điều kiện xét chuyển tiếp sinh

a) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;

- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,5 trở lên;

- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ;

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận;

b) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ;

- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,7 trở lên;

- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ;

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận.

c) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ trong năm tốt nghiệp nếu có đủ những điều kiện sau:

- Ngành tốt nghiệp đại học đúng với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ;

- Tổng điểm trung bình chung tích lũy toàn khoá và điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học đạt từ 3,7 trở lên;

- Đạt điều kiện về môn ngoại ngữ tuyển sinh đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội tại thời điểm xét hồ sơ;

- Có nguyện vọng và được đơn vị đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận.

d) Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các cơ sở đào tạo đại học không thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng có uy tín về chất lượng đào tạo của ngành đã học (ngành và cơ sở đào tạo cụ thể do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định) được xét chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong năm tốt nghiệp theo các điều kiện như đối với sinh viên hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học

a) Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

- Đạt giải thưởng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất: 0,2 điểm; giải nhì: 0,15 điểm; giải ba: 0,1 điểm; giải khuyến khích: 0,07 điểm;

- Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất: 0,1 điểm; giải nhì: 0,07 điểm; giải ba: 0,05 điểm.

b) Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học (có phản biện): cấp quốc tế: 0,2 điểm; cấp quốc gia: 0,15 điểm; cấp cơ sở: 0,1 điểm;

c) Nếu công trình nghiên cứu khoa học hoặc các bài báo khoa học do nhiều người thực hiện thì điểm thưởng được chia đều cho số người tham gia. Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0,5 điểm;

d) Mức điểm thưởng cho các thành tích khác về nghiên cứu khoa học do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét, quyết định cụ thể cho từng trường hợp.

Ghi chú: Đối với các hồ sơ xin chuyển tiếp sinh chưa đủ điều kiện về môn ngoại ngữ theo quy định, ĐHQGHN cho phép thí sinh được bổ sung điều kiện về môn ngoại ngữ đến hết ngày 10/8/2011.

3. Thời gian và địa điểm nhận Hồ sơ xét tuyển:

3.1. Hồ sơ chuyển tiếp sinh gồm có:

- Đơn xin chuyển tiếp (có mẫu tại http://www.ueb.edu.vn.)

- Sơ yếu lý lịch (xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác)

- Bằng tốt nghiệp đại học/ thạc sĩ (công chứng)
- Bảng điểm đại học/ thạc sĩ (công chứng)

- Giấy chứng nhận hoặc Quyết định khen thưởng về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học (nếu có).

- 04 ảnh 4x6 cm

3.2. Thời gian: Từ ngày 01/7/2011 đến ngày 10/7/2011

3.2. Địa điểm: Phòng 504 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37547506 (máy lẻ 504)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN