Trang tuyển sinh
 
Kết quả thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2010 vào Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kết quả tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2010.


>> Cụ thể xem file đính kèm.

Thông báo số 1821/TB-ĐHĐH ngày 23/9/2010, ĐHKT