Trang tuyển sinh
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công bố đáp án thi THPT Quốc gia 2019

Chiều 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đáp án các môn thi của kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2019, bao gồm các môn: Ngữ Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp.


Các địa phương đã hoàn thành việc quét bài thi trắc nhiệm và gửi dữ liệu gốc về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc công bố đáp án của tất cả các môn để các ban chấm thi chấm, đồng thời để học sinh và xã hội cùng biết, giám sát về đáp án.

Đáp án các môn thi kỳ thi THPT Quốc gia 2019:

1. Môn Ngữ văn:
          - Đáp án môn Ngữ văn chính thức: Xem tại đây 
          - Đáp án môn Ngữ văn dự bị: Xem tại đây

2. Môn Toán: Xem tại đây

3: Ngoại ngữ

- Môn Tiếng Anh: Xem tại đây

- Môn Tiếng Nhật: Xem tại đây

- Môn Tiếng Đức: Xem tại đây

- Môn Tiếng Nga: Xem tại đây

- Môn Tiếng Trung: Xem tại đây

- Môn Tiếng Pháp: Xem tại đây

4. Tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên

- Môn Hóa học: Xem tại đây

- Môn Sinh học: Xem tại đây

- Môn Vật lý: Xem tại đây

5. Tổ hợp môn Khoa học Xã hội

- Môn Địa lý: Xem tại đây

- Môn Lịch sử: Xem tại đây

- Môn Giáo dục công dân: Xem tại đây


Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN