Trang tuyển sinh
 
[Infographic] Tuyển sinh chương trình đào tạo bằng kép năm 2018

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh chương trình đào tạo bằng kép năm 2018 như sau:


 
>> Thông tin tuyển sinh xem tại đây 

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN