Trang tuyển sinh
 
Hướng dẫn công tác xét tuyển đại học chính quy năm 2016 ở ĐHQGHN

Ảnh minh họa: BT


1.1. Đăng ký xét tuyển trực tuyến

a) Thí sinh ĐKXT tại website của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo địa chỉ: http://vnu.edu.vn hoặc website của các đơn vị đào tạo, mục “Đăng ký xét tuyển Đại học chính quy - năm 2016”.

Thí sinh sử dụng số chứng minh nhân dân/căn cước công dân đã dùng để đăng ký thi ĐGNL, số báo danh và kết quả thi ĐGNL để tạo tài khoản đăng nhập. Thí sinh ĐKXT phải hoàn thành đầy đủ, đúng các thông tin trong mục ĐKXT trực tuyến (Phụ lục 2). Thông tin ĐKXT được chuyển tới địa chỉ email của thí sinh hoặc có thể in sau khi hoàn thành ĐKXT trực tuyến.

b) Thời gian ĐKXT:

                        - Đợt 1: từ 8 giờ 00 ngày 13/6/2016 đến 16h30 ngày 24/6/2016;

                        - Đợt 2: từ 8 giờ 00 ngày 16/8/2016 đến 16h30 ngày 25/8/2016.

c) Lệ phí ĐKXT: 30.000 đồng/hồ sơ (Ba mươi nghìn đồng/hồ sơ). Sau khi thí sinh hoàn thiện ĐKXT, phần mềm cho phép in và gửi tới địa chỉ email của thí sinh thông tin hướng dẫn thí sinh nộp lệ phí ĐKXT theo 1 trong 3 hình thức: nộp tại chi nhánh/phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) hoặc chuyển khoản qua Internet banking tại BIDV hoặc chuyển khoản qua ATM của BIDV. Hướng dẫn chi tiết các hình thức nộp lệ phí tại Phụ lục 3.

Lệ phí ĐKXT được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các đơn vị đào tạo tại Ngân hàng BIDV, lệ phí đã nộp không trả lại. Thí sinh hủy hồ sơ và ĐKXT lần 2 phải nộp lệ phí xét tuyển mới.

1.2. Thủ tục đăng ký xét tuyển

Thí sinh:

- Đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản ĐKXT trên cổng thông tin điện tử ĐKXT tại website của ĐHQGHN hoặc đơn vị đào tạo;

- Khai báo đầy đủ, trung thực thông tin theo yêu cầu ĐKXT trực tuyến. Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đã khai trong mục ĐKXT. Phần mềm xét tuyển cho phép thí sinh ĐKXT tối đa 2 ngành học của một đơn vị đào tạo theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1, 2);

- Nộp lệ phí ĐKXT vào tài khoản của các đơn vị đào tạo qua Ngân hàng BIDV. Thí sinh kiểm tra kết quả nộp lệ phí qua email khai báo hoặc đăng nhập tài khoản ĐKXT;

- Đăng nhập tài khoản để theo dõi trạng thái hồ sơ sau khi hoàn thành ĐKXT;

- Được phép một lần hủy hồ sơ để nộp vào ngành đào tạo khác của cùng trường thành viên, khoa trực thuộc hoặc khác trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQGHN trong thời gian quy định. Thí sinh chỉ được hủy ĐKXT trực tuyến (không gửi yêu cầu hủy ĐKXT qua đường bưu điện);

- Hủy hồ sơ ĐKXT theo hình thức trực tuyến: Đăng nhập tài khoản ĐKXT và chọn lệnh hủy hồ sơ. Phần mềm ĐKXT bắt buộc thí sinh nhập mật khẩu trước khi hủy hồ sơ (trường hợp không thể thực hiện được việc hủy hồ sơ ĐKXT trực tuyến, thí sinh viết đơn đề nghị hủy ĐKXT và mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đến các đơn vị đào tạo làm thủ tục hủy hồ sơ trong thời gian quy định).

2. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

2.1. Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/ TT-BGDĐT ngày 26/02/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng diện ưu tiên xét tuyển, thí sinh phải dự thi ĐGNL và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.

2.2. Học sinh trung học phổ thông chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học trong ĐHQGHN nếu đạt hạnh kiểm tốt trong 3 năm học trung học phổ thông (THPT), đỗ tốt nghiệp THPT và đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

a) Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

b) Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

c) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN (có Quyết định và Giấy chứng nhận học sinh giỏi của ĐHQGHN);

d) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

e) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

g) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

h) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 32,0 điểm trong đó không có điểm môn thi tốt nghiệp dưới 6,0 điểm;

Học sinh đạt một trong các tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d, e, g mục 2.2 trong các năm học ở bậc THPT được bảo lưu kết quả khi xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở ĐHQGHN.

2.3. Học sinh một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được đăng ký xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN nếu đáp ứng các tiêu chí quy định tại mục 4.2 và phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

a) Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN dành chỉ tiêu tuyển thẳng;

b) Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của Hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN xét tuyển thẳng.

2.4. HĐTS các đơn vị xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển xét tuyển thẳng, bao gồm: ngành thí sinh được tuyển thẳng, xét tuyển thẳng tương ứng với loại giải và môn thi của thí sinh đoạt giải hoặc môn chuyên của thí sinh (các đơn vị có thể bổ sung thêm các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi học sinh giỏi quốc gia hoặc môn chuyên phù hợp với yêu cầu đầu vào của các ngành đào tạo), chỉ tiêu cho từng ngành, quy trình xét công bố công khai trên trang thông tin của đơn vị, của ĐHQGHN các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 30/4/2016.

Với đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Phần I của Công văn số 1062/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 và quy định tại mục 2.1 của Hướng dẫn này.

2.5. Đơn vị đào tạo gửi kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng cho các sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và thông báo cho thí sinh trước ngày 25/7/2016.

2.6. Các đơn vị đào tạo báo cáo kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về Ban Chỉ đạo tuyển sinh trước ngày 30/8/2016.

2.7. Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực

Điểm ưu tiên được cộng vào kết quả bài thi ĐGNL. Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 5,0 điểm (năm điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 2,5 điểm (hai điểm rưỡi).

3. Công tác xét tuyển

3.1. Nguyên tắc chung

- Sử dụng kết quả thi ĐGNL và ĐGNL ngoại ngữ theo yêu cầu của đơn vị đào tạo để xét tuyển đợt 1;

- Căn cứ vào kết quả xét tuyển và nhập trường đợt 1, các HĐTS xây dựng phương án xét tuyển đợt bổ sung cho các ngành đào tạo còn chỉ tiêu từ nguồn tuyển thí sinh sử dụng kết quả thi ĐGNL và/hoặc kết quả thi THPT quốc gia trình ĐHQGHN phê duyệt trước ngày 09/8/2016, chỉ tiêu xét tuyển phân bổ cụ thể cho từng nguồn tuyển (kết quả thi ĐGNL/THPT quốc gia);

- HĐTS các đơn vị đào tạo căn cứ quy định về tiêu chí và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của ĐHQGHN để xây dựng điểm ngưỡng trúng tuyển vào đơn vị theo các phương án tuyển sinh đã được phê duyệt. Thí sinh trúng tuyển đã nhập học vào các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN không được ĐKXT các đợt tiếp theo.

3.2. Tổ chức xét tuyển

- HĐTS các đơn vị nhận hồ sơ ĐKXT từ các trường THPT chuyên trước ngày 15/5/2016. Hồ sơ diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016 của Bộ GD&ĐT và quy định tại mục 2.1 của Hướng dẫn này;

 - HĐTS các đơn vị tổ chức xét tuyển hồ sơ của học sinh THPT chuyên và gửi kết quả xét tuyển cho Ban Chỉ đạo tuyển sinh, các trường THPT chuyên thông báo cho thí sinh trước ngày 25/6/2016 (đối với những thí sinh đáp ứng một trong những tiêu chí quy định tại điểm a, b, c, d, e, g mục 2.2 Hướng dẫn này) và trước ngày 25/7/2016 (đối với thí sinh đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm h mục 2.2 Hướng dẫn này). Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển của học sinh THPT chuyên thực hiện theo văn bản hướng dẫn của ĐHQGHN;

- Xét tuyển vào các chương trình đào tạo (CTĐT) chất lượng cao trình độ đại học theo đề án: Thí sinh sử dụng kết quả ĐGNL còn giá trị và ĐGNL ngoại ngữ năm 2016 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ theo phương án tuyển sinh đã được phê duyệt, HĐTS công bố danh sách các chứng chỉ hợp lệ trên trang thông tin điện tử của đơn vị trước ngày 30/5/2016. Điểm xét tuyển là tổng điểm ĐGNL, điểm ngoại ngữ (ĐGNL ngoại ngữ hoặc điểm ngoại ngữ quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ theo thang điểm 100) và điểm ưu tiên (nếu có).

- Ban Chỉ đạo tuyển sinh công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trước ngày 30/5/2016;

- HĐTS các đơn vị đào tạo công bố điều kiện xét tuyển vào các ngành học của đơn vị trước ngày 07/6/2016;

- HĐTS các đơn vị đào tạo báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh điểm ngưỡng tuyển vào ngành đào tạo trước ngày 28/6/2016;

- Công bố kết quả xét tuyển: HĐTS các đơn vị công bố danh sách thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào các đơn vị đào tạo (đợt 1) trước ngày 30/6/2016 và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung trước ngày 26/8/2016.

4. Triệu tập và tổ chức nhập học thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN

4.1. Các HĐTS gửi Giấy báo đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN cho thí sinh theo mẫu quy định trước ngày 25/7/2016 (đợt 1) và trước ngày 26/8/2016 (đối với các đợt bổ sung).

4.2. Thời gian nhập học

- Đợt 1: từ ngày 05/8/2016 đến ngày 15/8/2016;

- Đợt bổ sung: từ ngày 26/8/2016 đến ngày 10/9/2016;

Để được công nhận trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN thí sinh phải tốt nghiệp THPT.

4.3. Ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN

- Chủ tịch HĐTS trường đại học thành viên ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào trường;

- Trưởng ban Đào tạo ký và đóng dấu Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào các khoa trực thuộc.

4.4. Tổ chức nhập học: Các HĐTS đặc biệt lưu ý các thủ tục nhập học cho thí sinh (rà soát hồ sơ, thông tin của thí sinh về điểm ưu tiên theo đối tượng, ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo hộ khẩu thường trú, minh chứng để hưởng ưu tiên theo đối tượng, nơi tốt nghiệp, lý lịch nhân thân,...). Các HĐST xây dựng chi tiết quy trình nhập học của thí sinh theo tình hình cụ thể của từng đơn vị nhưng đảm bảo các bước chính sau:

Bước 1: Kiểm tra thông tin hồ sơ cá nhân (theo danh mục chi tiết các thủ tục cần nộp ghi tại Giấy báo thí sinh đạt điểm ngưỡng tuyển vào ĐHQGHN) của thí sinh nhập học với dữ liệu ĐKXT trên phần mềm xét tuyển ĐHCQ năm 2016.

Bước 2: Nhận diện thí sinh với ảnh của thí sinh nộp khi nhập học và ảnh thí sinh nộp dự thi ĐGNL.

Bước 3: Kiểm tra kỹ thông tin về đối tượng hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh.

Bước 4: Ghi nhận trạng thái “Đã nhập học” của thí sinh trên phần mềm ĐKXT.

Bước 5: Chuyển dữ liệu thí sinh từ phần mềm ĐKXT sang phần mềm Quản lý đào tạo đại học.

4.5. Tuyển sinh vào CTĐT chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế.

a) Ngay khi thí sinh trúng tuyển nhập học, các đơn vị đào tạo công bố điều kiện đăng ký học các CTĐT chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế;

b) Thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN có nguyện vọng theo học các CTĐT chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế phải đạt điểm ngưỡng tuyển vào CTĐT tương ứng kể trên và đảm bảo yêu cầu về phần lựa chọn Khoa học tự nhiên (KHTN) hay Khoa học xã hội (KHXH) của từng CTĐT. Điểm ngưỡng đăng ký dự tuyển vào các CTĐT chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế do các HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn ngưỡng điểm vào CTĐT chuẩn tương ứng kể trên;

Ví dụ: Ngưỡng điểm vào CTĐT chuẩn ngành Vật lý học là 90,0 thì điểm ngưỡng ứng tuyển vào CTĐT tài năng ngành Vật lý học do HĐTS quyết định phải ≥ 90,0 điểm. Thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị thuộc ĐHQGHN phải đạt điểm ngưỡng xét tuyển vào CTĐT tài năng ngành Vật lý và yêu cầu phần thi lựa chọn KHTN của bài thi ĐGNL mới được ứng tuyển;

Các đơn vị xây dựng quy trình, tiêu chí xét tuyển, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các CTĐT kể trên và báo cáo ĐHQGHN trước khi thực hiện;

c) Riêng đối với các CTĐT tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao ĐHQGHN giao cho Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức ĐGNL ngoại ngữ theo 2 kỹ năng (đọc, viết). Những thí sinh có kết quả thi ĐGNL ngoại ngữ năm 2016 hoặc chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ có thể sử dụng để ứng tuyển. Ngưỡng điểm thi ĐGNL ngoại ngữ do HĐTS quy định nhưng không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐHQGHN năm 2016. Các đơn vị đào tạo phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch năm học;

d) Các HĐTS hoàn thành công tác tuyển sinh các CTĐT chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế trước ngày 20/9/2016.

 


Đại học Quốc gia Hà Nội