Trang tuyển sinh
 
Ngày 20/7: Trường ĐHKT bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký dự thi sau ĐH đợt 2 năm 2015

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKT - ĐHQGHN, từ hôm nay, ngày 20/7/2015 nhà trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự thi sau ĐH đợt 2 năm 2015. Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 5/8/2015
1. Thời gian tuyển sinh:

Thi tuyển vào các ngày 12 và 13/9/2015; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 15/9 đến 30/9/2015. Cụ thể:

TT

Công việc

Thời gian

1
Tập trung thí sinh
Sáng thứ Bảy, 12/9/2015
2

Thi môn Cơ bản/ bài thi Đánh giá năng lực

Chiều thứ Bảy, 12/9/2015
3
Thi môn Cơ sở
Sáng Chủ nhật, 13/9/2015
4
Thi môn Ngoại ngữ
Chiều Chủ nhật, 13/9/2015
5
Đánh giá hồ sơ chuyên môn
Từ ngày 15/9 đến 30/9/2015
 

2. Chỉ tiêu, các ngành và môn thi tuyển:

2.1. Bậc Thạc sĩ (Cao học)

TT

Ngành/Chuyên ngành

Chỉ tiêu cả năm

Các môn thi tuyển

Ngoại ngữ

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1
Tài chính - Ngân hàng
100
Tiếng Anh
Toán kinh tế
Kinh tế học
2
Kinh tế chính trị
40
Tiếng Anh
Triết học Mác - Lênin
Lịch sử các học thuyết kinh tế
3
Quản lý kinh tế
160
Tiếng Anh
Kinh tế chính trị
Quản trị học
4
Quản trị kinh doanh
160
Tiếng Anh
Đánh giá năng lực
Quản trị học
5
Kinh tế quốc tế
40
Tiếng Anh
Đánh giá năng lực
Kinh tế quốc tế
 

2.2. Bậc Tiến sĩ (Nghiên cứu sinh)

TT

Các ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu cả năm

Hồ sơ chuyên môn

Ghi chú

1

Kinh tế chính trị

5
Đánh giá Hồ sơ chuyên môn
 
2

Kinh tế quốc tế

5
3

Quản trị kinh doanh

10
4

Tài chính - Ngân hàng

5
 

>>> Chi tiết xem tại đây


Việt An