Trang tuyển sinh
 
Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2015 bậc đại học>>> Thí sinh tra cứu và in giấy báo dự thi: Tại đây

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi và điều kiện thực tế của từng đơn vị, ĐHQGHN thực hiện kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2015 như sau:

 

Địa điểm thi

Thời gian
tổ chức thi

Số Ca thi

Hà Nội 
– Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN
- Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN

– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

– Trường Đại học Thăng Long

– Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội

Từ ngày 03/8/2015 đến ngày 06/8/2015
8
Nghệ An
Trường Đại học Vinh
Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 02/8/2015
4
Thanh Hóa
Trường Đại học Hồng Đức
Từ ngày 04/8/2015 đến ngày 05/8/2015
4
Hải Phòng
Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Từ ngày 01/8/2015 đến ngày 02/8/2015
3
Nam Định
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
Từ ngày 03/8/2015 đến ngày 04/8/2015
3
Thái Nguyên
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Từ ngày 05/8/2015 đến ngày 06/8/2015
3
Đà Nẵng
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Ngày 01/8/2015
2
 
 

VNU Media - Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN