Trang tuyển sinh
 
Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN

Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN như sau:


1. Thời gian ĐKXT
- Đợt 1:Từ ngày 8/6/2015 đến ngày 16h30 ngày 25/6/2015.

- Đợt 2 từ ngày 10/8/2015 đến 16h30 ngày 25/8/2015 (đợt 2, nếu có xét tuyển bổ sung).

2. Hồ sơ ĐKXT

- Phiếu ĐKXT được tải trên Website của ĐHQGHN và Trường ĐH Kinh tế. Trên phiếu ĐKXT có qui định rõ: phiếu ĐKXT đợt 1, phiếu ĐKXT đợt bổ sung, có 3 ô trống để thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng ngành học của trường theo thứ tự ưu tiên.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)

- 01 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ.
3. Hình thức ĐKXT

- Nộp qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm chuyển phát nhanh hoặc;

- Nộp trực tiếp cho HĐTS của Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH Kinh tế, Phòng 305 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời gian ĐKXT

- Đợt 1: Từ ngày 8/6/2015 đến 16h30 ngày 25/6/2015

- Đợt 2: Từ ngày 10/8/2015 đến 16h30 ngày 25/8/2015 (đợt 2 xét tuyển nếu còn chỉ tiêu).          

Trong thời gian nhận hồ sơ ĐKXT, thí sinh được phép một lần rút hồ sơ để nộp vào ngành khác của trường hoặc trường, khoa trực thuộc khác trong ĐHQGHN.

5. Công bố kết quả xét tuyển

Trường ĐH Kinh tế công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên website của trường trước ngày 30/6/2015 (đợt 1) và trước ngày 30/8/2015 (đợt 2, nếu có) với điều kiện thí sinh trúng tuyển cần phải tốt nghiệp THPT để đủ điều kiện

6. Triệu tập thí sinh trúng tuyển

Trường ĐH Kinh tế gửi Giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh trước ngày 25/7/2015 (đợt 1) và trước ngày 1/9/2015 (đợt 2).

Thời gian nhập học (thí sinh cần phải tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện nhập học): Dự kiến 10/8/2015 và 9/9/2015 (đợt 2, nếu có).


ĐHKT