Trang tuyển sinh
 
Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014 như sau:


1. Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ:
STT

Chuyên ngành đào tạo

Điểm trúng tuyển

1
Kinh tế chính trị
50,0
2
Kinh tế quốc tế
50,0
3
Quản trị kinh doanh
50,0
4
Tài chính - Ngân hàng
50,0


2. Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ:
STT

Chuyên ngành đào tạo          

Điểm trúng tuyển

1
Tài chính - Ngân hàng
10,0
2
Quản trị kinh doanh
10,0
3
Quản lí kinh tế
10,0
4
Kinh tế chính trị
10,0- Đối với các chuyên ngành thi theo phương thức đánh giá năng lực:

TT

Chuyên ngành đào tạo          

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

Điểm đánh giá năng lực
Điểm môn cơ sở
1
Kinh tế quốc tế
75,0
5,0

Thang điểm ĐGNL 150

2
Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp
75,0
5,0

Thang điểm ĐGNL 150


Ghi chú:

1. Thí sinh trúng tuyển tiến sĩ là những thí sinh có điểm hồ sơ chuyên môn lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển, trong đó điểm đề cương nghiên cứu lớn hơn hoặc bằng 25 điểm.

2. Thí sinh trúng tuyển thạc sĩ là những thí sinh đạt được tất cả các yêu cầu sau:

+ Có tổng điểm thi của môn cơ bản và môn cơ sở lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển

+ Đạt điểm 5 trở lên ở các môn thi cơ bản, môn thi cơ sở và đạt điểm 50 trở lên ở môn thi Tiếng Anh.

+ Riêng đối với các chuyên ngành thi theo phương thức đánh giá năng lực: Thí sinh trúng tuyển thạc sĩ là những thí sinh đạt được tất cả các yêu cầu đạt từ 75 điểm trở lên đối với môn thi Đánh giá năng lực; đạt 5 trở lên môn thi cơ sở và đạt điểm 50 trở lên ở môn thi Tiếng Anh.