Trang tuyển sinh
 
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2007 vào Trường ĐHKT

Ngày 2/11/2007, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 4123/SĐH phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2007 của các đơn vị đào tạo sau đại học, trong đó có Trường Đại học Kinh tế. Cụ thể như sau:


TT Ngành/Chuyên ngành
đào tạo
Số thí sinh
đủ điểm
xét tuyển
Điểm
trúng tuyển
1 Kinh tế chính trị 6 10.0
2 Kinh tế đối ngoại 4 10.0
3 Quản trị kinh doanh 45 10.0
Tổng số:
55


Lê Việt Anh