Trang tuyển sinh
 
Danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố Danh sách trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2014 vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Cụ thể như sau:



Trường ĐHKT - ĐHQGHN