Trang tuyển sinh
 
ĐHQGHN triển khai thí điểm đổi mới tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức đánh giá năng lực

Thực hiện chủ trương Đổi mới tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo việc triển khai Đổi mới tuyển sinh đại học chính quy như sau:


>>> Thông báo 196/TB-ĐHQGHN ngày 15/1/2014

Năm 2014, ĐHQGHN bắt đầu triển khai đổi mới tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức đánh giá năng lực, thí điểm đối với các chương trình đào tạo: chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế (nhiệm vụ chiến lược). Các chương trình đào tạo chuẩn sẽ xem xét, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015. Cụ thể như sau:

- Năm 2014, ĐHQGHN vẫn tổ chức thi 3 chung theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh trúng tuyển sau khi đã nhập học vào các ngành đào tạo của ĐHQGHN sẽ được tham dự kỳ thi đánh giá năng lực chung để chọn vào học các chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế.

- Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến: thí sinh sẽ tham dự bài thi đánh giá năng lực chung và xét hồ sơ (kết quả học tập, rèn luyện bậc trung học phổ thông, kết quả kỳ thi tuyển sinh theo 3 chung của Bộ GD&ĐT).

- Đối với chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế: thí sinh sẽ tham dự bài thi đánh giá năng lực chung, ngoại ngữ và xét hồ sơ (kết quả học tập, rèn luyện bậc trung học phổ thông, kết quả kỳ thi tuyển sinh theo 3 chung của Bộ GD&ĐT).

- Tùy thuộc vào điều kiện và yêu cầu của chương trình đào tạo, các đơn vị đào tạo có thể quy định thêm việc kiểm tra ngoại ngữ đối với thí sinh dự thi vào chương trình đào tạo chất lượng cao, tài năng, tiên tiến. Các đơn vị đào tạo báo cáo ĐHQGHN bằng văn bản trước ngày 15/03/2014 nếu có quy định thêm môn thi này.

ĐHQGHN sẽ có văn bản chỉ đạo các nội dung cụ thể và hướng dẫn tổ chức tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực gửi các đơn vị trước 30/04/2014.


UEB_net