Trang tuyển sinh
 
Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đại học tại chức đợt tháng 10/2010

Thông báo số 1604 /TB-ĐHTC ngày 25/8/2010 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


1. Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/9/2010.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 180.

3. Chuyên ngành đào tạo: - Quản trị kinh doanh

                                                - Tài chính - Ngân hàng

4. Thời gian học: Ngoài giờ hành chính

5. Địa điểm học: tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Nơi phát hành hồ sơ và nộp hồ sơ: tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (P306-E4).

7. Thời gian dự kiến ôn tập: Từ 13/9/2010 đến 10/10/2010 (Đăng ký học ôn tập từ 1/9/2010 đến 10/9/2010)

8. Thời gian thi dự kiến: ngày 16 và 17/10/2010

9. Các môn thi: Khối A (Toán-Lý-Hoá) và Khối D1 (Toán-Văn-Tiếng Anh)

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (P306, nhà E4), 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. 

                  ĐT: 04.37549155 (số máy lẻ 270, 271).

 Website: www.ueb.edu.vn
 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Ngọc Thanh (đã ký)