Trang tuyển sinh
 
THÔNG BÁO: Điều chỉnh thông báo tuyển sinh đại học năm 2021Trường Đại học Kinh tế thông báo:
1. Điều chỉnh Thông báo tuyển sinh đại học năm 2021:
- Thông báo số 1845/TB-ĐHKT ngày 23/6/2021: Không có nội dung phương thức xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng
- Thông báo điều chỉnh: Bổ sung phương thức xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng
Chi tiết tại Phụ lục 8 - Tuyển sinh chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Đại học St.Francis, Hoa Kỳ (BBA-USF).
2. Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học năm 2021:
Thí sinh xem tại các Thông báo sau:
- Thông báo số 1258/TB-ĐHKT ngày 20/4/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển sinh đại học năm 2021;
- Thông báo số 1458/TB-ĐHKT ngày 12/5/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển đại học năm 2021;
- Thông báo số 1845/TB-ĐHKT ngày 23/6/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT tại ĐHQGHN năm 2021;
- Thông báo số 1973/TB-ĐHKT ngày 02/7/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT tại ĐHQGHN năm 2021 (lần 2);
Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.
>> Xem chi tiết thông báo tại đây.