Trang tuyển sinh
 
THÔNG BÁO: Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT tại ĐHQGHN năm 2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT tại ĐHQGHN năm 2021


   Căn cứ Thông báo số 1258/TB-ĐHKT ngày 20/4/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc tuyển sinh đại học năm 2021;
   Căn cứ Thông báo số 1458/TB-ĐHKT ngày 12/5/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và xét tuyển đại học năm 2021;
   Căn cứ Thông báo số 1845/TB-ĐHKT ngày 23/6/2021 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT tại ĐHQGHN năm 2021;
   Căn cứ Công văn số 1931/ĐHQGHN-ĐT ngày 28/6/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh công tác xét tuyển đại học chính quy theo phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL năm 2021;
   Trường Đại học Kinh tế thông báo:
1. Điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực học sinh THPT tại ĐHQGHN năm 2021:
- Thời gian theo Thông báo số 1845/TB-ĐHKT ngày 23/6/2021: Từ ngày 16/7/2011 đến ngày 17/8/2021.
- Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 26/7/2021.
2. Thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển kết quả thi ĐGNL:
- Thí sinh xem chi tiết về phương thức xét tuyển kết quả thi ĐGNL học sinh THPT tại ĐHQGHN và phiếu đăng ký xét tuyển tại Thông báo số 1258/TB ĐHKT ngày 20/4/2021;
- Thí sinh xem chi tiết về hình thức nhận hồ sơ, lệ phí, tra cứu thông tin đăng ký xét tuyển tại Thông báo số 1458/TB-ĐHKT ngày 12/5/2021.
Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo./.
 >> Xem chi tiết thông báo tại đây.  

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Các tin khác